Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Agnieszka Szlęk, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem kontakt możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@pandaenergia.pl lub pisemnie na adres Administratora (Panda Energia Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 270/1402, 90-361  Łódź)

Union Dental
Lokalizacja

ul. Piotrkowska 270/1402,
90-361 Łódź
NIP: 7792513433

Socialmedia
© Panda Energia. Wszystkie prawa zastrzeżone.
© Panda Energia. Wszystkie prawa zastrzeżone.